Kancelaria MK
„Małgorzata Kałuża
Zasady Odpowiedzialność Zaufanie”

Działalność społeczna

Za niezwykle ważną uważam aktywność społeczną, stąd moje zaangażowanie w działania Fundacji Między Niebem a Ziemią oraz Stowarzyszenia Dom Stróżów, którym na sercu leży przede wszystkim dobro najmłodszych. Dzięki wsparciu szeregu ludzi zaangażowanych społecznie, wolontariuszy a także podmiotów biznesowych udaje nam się nieść pomoc dzieciom i młodzieży ze zmarginalizowanych środowisk oraz osobom niedostosowanym społecznie i ich rodzinom.