Kancelaria MK
„Małgorzata Kałuża
Zasady Odpowiedzialność Zaufanie”

Prawo medyczne

Doradztwo dla publicznych i niepublicznych podmiotów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu medycznego pod kątem własnościowym, zarządczym, gospodarczym, a także organizacyjnym. Doradztwo specjalistyczne w zakresie zamówień publicznych oraz postępowań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze medycznym. Prowadzenie spraw sądowych publicznych i niepublicznych podmiotów medycznych.