Kancelaria MK
„Małgorzata Kałuża
Zasady Odpowiedzialność Zaufanie”

Prawo pracy

Doradztwo działów pracowniczych i HR. Kompleksowa obsługa klientów w sprawach związanych z prawem pracy. Przygotowywanie aktów wewnętrznych dla pracodawców, dokumentów związanych z nawiązaniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy (w tym formułowanie i negocjowanie umów menedżerskich), prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa pracy.