Kancelaria MK
„Małgorzata Kałuża
Zasady Odpowiedzialność Zaufanie”

Prawo spółek handlowych

Doradztwo na każdym z etapów prowadzenia spółek handlowych. Zarówno przy procedurach związanych z rozpoczęciem ich działalności, jak i przekształcaniu oraz podziałach czy łączeniach. Uczestniczenie jako pełnomocnik w postępowaniach dotyczących funkcjonowania spółek handlowych.