Kancelaria MK
„Małgorzata Kałuża
Zasady Odpowiedzialność Zaufanie”

Prawo zamówień publicznych

Doradztwo związane z każdym zakresem prowadzenia postępowań w zakresie prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem branży medycznej oraz energetycznej. Pomoc zarówno na etapach wstępnych (m.in. planowanie zamówienia i przygotowywanie dokumentacji), jak i późniejszych, z doradztwem w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami Okręgowymi.