Kancelaria MK
„Małgorzata Kałuża
Zasady Odpowiedzialność Zaufanie”

Współpraca

Każdy z moich klientów ma możliwość wyboru modelu współpracy z Kancelarią w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości. Proponuję możliwości rozliczenia według:

Czasu wykonywania usług
Najczęściej stosowany model przy stałej obsłudze prawnej, kiedy trudno oszacować czas realizacji przedmiotu umowy. Rozliczenie następuje zazwyczaj w okresach miesięcznych na podstawie faktury, do której załącznikiem jest szczegółowy wykaz czynności wykonanych w określonym przedziale czasowym. 

Ryczałtu
W sytuacji, gdy możliwe jest określenie pracochłonności usług prawnych, proponowana jest określona kwota wynagrodzenia.

Success fee
Model stosowany przy obsłudze prawnej projektowej, w przypadku określenia przez klienta celu do osiągnięcia. W takim wypadku wynagrodzenie składa się z minimalnej części rozliczanej za czas wykonywania usługi. Zdecydowana część jest zależna od wymiernego efektu – jeśli sukces nie zostanie osiągnięty, klient nie płaci tej części wynagrodzenia.